Serwis używa cookies

Dodany: 21 czerwca 2013, uaktualniony: 21 czerwca 2013

50 tys. lekcji przy udziale „Cyfrowej szkoły”. MEN zapowiada kontynuację programu

IMG 8775- To jest pierwszy na świecie tak kompleksowy program mający unowocześnić szkołę. Chcemy go kontynuować - powiedziała minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas podczas podsumowania pilotażu programu „Cyfrowa szkoła”. Dotychczasowe rezultaty projektu przedstawiono podczas konferencji prasowej w Zespole Szkół Integracyjnych nr 71 im. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie.

Czytaj więcej...


Dodany: 02 kwietnia 2012, uaktualniony: 03 kwietnia 2012

Cyfrowa szkoła

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła", będzie realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.
Program jest przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego do realizacji wieloletniego programu rządowego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Program wpisuje się w kierunkowe założenia wyrażone w krajowych i europejskich dokumentach strategicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Program opiera się na założeniu, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, oraz że rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się w szkole poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zastosowanie TIK w edukacji przyczyni się także do rozwoju nieformalnych form kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz przygotuje ich do udziału w procesie uczenia się przez całe życie.


Dodany: 13 kwietnia 2012, uaktualniony: 22 stycznia 2013

Punkty konsultacyjne

W każdym województwie został uruchomiony punkt konsultacyjny Rządowego programu "Cyfrowa szkoła".

Czytaj więcej...

© Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2012
Materiały publikowane w serwisie, w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, rysunki, utwory muzyczne, filmy, prezentacje i inne materiały dostępne w serwisie stanowią utwory chronione prawem autorskim. Korzystanie z tych materiałów jest możliwe wyłącznie w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), w szczególności przez instytucje oświatowe i szkoły w zakresie określonym w art. 27 i 28 tej ustawy.